Nakit akış tablosu, bir işletmenin belirli bir dönemdeki nakit girişlerini ve çıkışlarını gösteren bir mali tablodur. Nakit akış tablosu, işletmenin nakit yönetimi ve likidite durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bu tablo, işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışını, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışını ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışını ayrıntılı bir şekilde gösterir.

Nakit akış tablosu genellikle aşağıdaki bölümleri içerir:

 1. İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı:
 • Müşterilerden elde edilen nakit tahsilatlarının gösterildiği bölüm.
 • Tedarikçilere yapılan nakit ödemelerin gösterildiği bölüm.
 • Çalışanlara yapılan ücret ve diğer ödemelerin gösterildiği bölüm.
 • Faiz ve vergi ödemelerinin gösterildiği bölüm.
 • Diğer işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının gösterildiği bölüm.
 1. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı:
 • Sabit varlık alımları veya satışlarından kaynaklanan nakit akışlarının gösterildiği bölüm.
 • Yatırım amaçlı menkul kıymet alımları veya satışlarından kaynaklanan nakit akışlarının gösterildiği bölüm.
 • Diğer yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının gösterildiği bölüm.
 1. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı:
 • Kredi alımları veya geri ödemelerinden kaynaklanan nakit akışlarının gösterildiği bölüm.
 • Hisse senedi ihraçları veya geri alımlarından kaynaklanan nakit akışlarının gösterildiği bölüm.
 • Temettü ödemeleri veya diğer finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının gösterildiği bölüm.

Nakit akış tablosu, işletmenin nakit durumunu, nakit akışının kaynaklarını ve kullanımını, nakit eksiği veya fazlasını belirlemek için önemli bir araçtır. Ayrıca, işletmenin likidite durumunu değerlendirmek, nakit akışı yönetimini optimize etmek ve finansal kararlar almak için kullanılır.

Nakit Akış Tablosu, aşağıdaki denklemle ifade edilir:

Toplam Nakit Girişleri-Toplam Nakit Çıkışları = Net Nakit Akışı

Nakit akışları, işletmenin belirli bir dönemdeki tüm nakit girişlerini ve çıkışlarını içerir. Nakit girişleri, örneğin satış gelirleri, yatırım getirileri ve finansman kaynaklarından nakit girişi gibi unsurları içerir. Nakit çıkışları, örneğin satın alma maliyetleri, üretim maliyetleri, yatırım harcamaları ve finansman kaynaklarına yapılan ödemeler gibi unsurları içerir. Net nakit akışı, işletmenin belirli bir dönemdeki toplam nakit girişlerinden toplam nakit çıkışlarının çıkarılmasıyla elde edilen nakit akışı miktarını gösterir.

Nakit Akış Tablosu, işletmenin nakit varlıklarının durumunu analiz etmek için kullanılır. Analizciler, işletmenin nakit pozisyonunu, nakit yaratma kabiliyetini, borçların geri ödenmesi için kullanılabilir nakit miktarını ve yatırım faaliyetlerinin finansmanını inceleyebilirler. Ayrıca, nakit akış tablosu, işletmenin karlılığına ve gelir-gider tablosunda rapor edilen rakamların gerçekleşme zamanına odaklanarak işletmenin finansal performansını daha iyi anlamak için gelir-gider tablosu ve bilanço ile birlikte kullanılabilir.

Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Nakit akış tablosu, bir işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını göstermek için kullanılan bir mali tablodur ve aşağıdaki adımlarla hazırlanabilir:

 1. Başlangıç ve Bitiş Dönemini Belirleyin:
 • Nakit akış tablosunu hazırlayacağınız dönemi belirleyin. Genellikle bir mali yıl veya belirli bir dönemi (örneğin, bir çeyrek) kapsayan bir tablo hazırlanır.
 1. İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışını Belirleyin:
 • Müşterilerden gelen nakit tahsilatları: Satışlarınızdan kaynaklanan nakit girişlerini listeleyin.
 • Tedarikçilere yapılan nakit ödemeler: Tedarikçilere ödediğiniz nakit çıkışlarını listeleyin.
 • Çalışanlara yapılan ödemeler: Maaşlar, ücretler, sigorta primleri gibi çalışanlara yapılan nakit çıkışlarını listeleyin.
 • Faiz ve vergi ödemeleri: Faiz ödemeleri, kurumlar vergisi, gelir vergisi gibi faiz ve vergi ödemelerini listeleyin.
 • Diğer işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları: Kira ödemeleri, lisans ödemeleri, alacak tahsilatları gibi diğer işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını listeleyin.
 1. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışını Belirleyin:
 • Sabit varlık alımları veya satışları: İşletmenizin sabit varlık alımları veya satışlarından kaynaklanan nakit girişlerini veya çıkışlarını listeleyin.
 • Yatırım amaçlı menkul kıymet alımları veya satışları: Menkul kıymet alımları veya satışlarından kaynaklanan nakit girişlerini veya çıkışlarını listeleyin.
 • Diğer yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları: Örneğin, bağlı ortaklıklarla ilgili nakit akışları veya işletme birleşmeleri ve devralmaları gibi diğer yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını listeleyin.
 1. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışını Belirleyin:
 • Kredi alımları veya geri ödemeleri: Kredi alımlarından veya geri ödemelerinden kaynaklanan nakit girişlerini veya çıkışlarını listeleyin.
 • Hisse senedi ihraçları veya geri alımları: Hisse senedi ihraçları veya geri alımlarından kaynaklanan nakit girişlerini veya çıkışlarını listeleyin.
 • Temettü ödemeleri veya diğer finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları: Temettü ödemeleri, borç geri ödemeleri veya diğer finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını listeleyin.
 1. Net Nakit Akışını Hesaplayın:
 • İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışını toplayın.
 • Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışını toplayın.
 • Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışını toplayın.
 • Toplam nakit çıkışlarını toplayın.
 • Toplam nakit girişlerini toplayın.
 • Net nakit akışını hesaplayın (toplam nakit girişlerini toplam nakit çıkışlarından çıkarın).
 1. Nakit Akış Tablosunu Oluşturun:
 • Belirlediğiniz döneme ait başlangıç nakiti miktarını tabloya yazın.
 • İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışını, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışını ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışını ayrı ayrı tabloya yazın.
 • Net nakit akışını tabloya yazın.
 • Dönem sonu nakit miktarını hesaplayın ve tabloya yazın.

Nakit akış tablosu, işletmenin nakit pozisyonunu, nakit akışının kaynaklarını ve kullanımını gösterir. Doğru kayıtların tutulması, finansal verilerin doğruluğu ve finansal raporlama standartlarına uyum bu süreçte önemlidir.

 

 

Paylaş