Bir Şirket Nasıl İyi Yönetilir

Bir şirketi yönetmek için bilgi birikimine, fedakârlığa, organizasyon becerilerine ve pratik zekâya ihtiyaç vardır. Bir şirketi etkili biçimde yönetmek için eleman alımı ve yönetimi, bütçeleme, pazarlama, vergi ve iş hukuku gibi konular hakkında bilgi sahibi ...

5 Adımda Yeni Nesil İhracat Teşvikleri...

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan teşvikler, dünyayı karış karış dolaşıp yeni pazarlar arayan KOBİ’leri ihracatçı hale getiriyor. Firmaların o destekleri verimli kullanması gerekiyor İhracata başlamak ve global piyasa oyuncusu olmak hiç olmadığı kadar KOBİ'lerin gündeminde. Döviz kurlarını ...

Sosyal Medya Uzmanı

İlan Paylaşım Bilgileri İlan Tipi ( Burs/Staj/İş )  : İŞ Şehir                               : İSTANBUL ...

Dijital Pazarlama Uzmanı

İLAN PAYLAŞIM BİLGİLERİ: İlan Tipi ( Burs/Staj/İş )          : İŞ Şehir                                      : İSTANBUL ...

İskur Group Turqualıty Çalışmalarına Başladı

Kahramanmaraş’ın en büyük ve en prestijli firması olan, 4 kıtada 30’u aşkın ülkeye ihracat yapan İskur Group Global Arenadaki marka bilinirliğini arttırmak için Turquality çalışmalarına başladı. Kurumsallaşma ve Markalaşma için en ideal sistem olan Turquality projesine başlamak için ...

Kurumsal Kimlik El Kitabı

Kurumsal Kimlik Nedir? Kurumsal kimlik, bir kurumun imzasıdır. Kurumsal kimlik bir kuruluş ya da şirketin genel imajıdır. Bir başka ifade ile kullanılacak tüm basılı ve görsel materyallerin bir bütünüdür. Bunlar, küçük bir kartvizit tasarımından ...

Adım Adım Stratejik Planlama Rehberi

Stratejik Planlama Nedir? Adım Adım Stratejik Planlama Nasıl Oluşturulur? Stratejik Plan:Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşların; Orta ve uzun vadeli ...

İnsan Kaynakları Politikaları

İşletmelerde İnsan Kaynaklarının Önemi Günümüzde küreselleşme ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda etkilerini açık bir biçimde hissettirirken işletmelerin uluslararası pazarla bütünleşmesi kaçınılmaz olmuş, dışa açık ...

Kurumsal Şirket Politikaları

Politika Nedir? Politika kavramı nedir? Politika genel anlamıyla siyaset ile eş anlama sahip olan bir terimdir. Devlet işlerini belirli bir amaca yönelik düzenli bir şekilde yürütmek için izlenilen yol anlamına gelir. Her gün duyduğumuz ...

Kurumsal Temel Değerler

Temel Değerler Nedir? Kendinize hiç, kararlarınızıneyin etkilediğinisordunuz mu? Neden bir durumubir başka duruma tercihediyorsunuz? Örnek olarak, neden şu an yaşadığınız yerde yaşıyorsunuz? Neden ilişkide olmayı ya da olmamayı seçiyorsunuz? Neden şu an ...

Yeni Teknopark Uygulama Yönetmeliği

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Şubat 2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Yönetmelikle birlikte bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi ...

Yurtdışı Marka Satın Almaya Destek Getirildi

Ticaret Bakanlığı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğde yapılan değişikliklerle yurtdışı marka satın almaya destek getirildiğini açıkladı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğle, yurt dışı şirket alımında tebliğ kapsamında sağlanacak ...

20166 Sayılı Tebliğ

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteğinden Faydalanabilecek Şirketlerin Kapsamı Genişletildi! 2016/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ“çerçevesinde, Türkiyede sınai ve ticari veya ticaret ...

Stratejik Marka Arama Konferansı Nedir?

Arama Konferansı, “ORTAK AKIL” Yaratmayı amaçlayan çok katılımlı bir Stratejik Planlama Metodolojisidir. Çok zengin ve şaşırtıcı bir konferans düzeni içinde, ortak akıl aramak üzere 40 – 120 arasında iddia sahibini 2,5 – 3 gün süre ile bir araya getirir. Arama Konferansı, kurumların ...

Bien Seramik Stratejik Marka Arama Konferansı ve SWOT Analizi

Turquality Projesi kapsamında, Bien Seramik 5 Yıllık Stratejik Planlama ve Gelişim Yol Haritasını oluşturabilmek için Durum Analizi çalışmaları yaptık. 120 kişilik beyaz yaka çalışanımızın katılım sağladığı geniş çaplı, iki günlük detaylı bir konferans ve eğitim gerçekleştirdik.

Bien Seramik Global Marka Olmak İçin TURQUALITY Projesine Başladı

Çok kısa zamanda sektörde söz sahibi olan Bien Seramik, Dünya Pazarında da söz sahibi olabilmek için TURQUALITY Projesine başladı. 2018 Yılı içinde planladığı yatırımlarına Turquality Yönetim Danışmanlığını da ekleyen Bien Seramik, Bu yolda Ahi Yönetim Danışmanlığı – www.ahi.com.tr ile ...

Turqualıty® Denen Şey

Nedir bu Turquality®?   Kimine göre finans kaynağı, kimine göre kolay para kazanma, kimine göre kurumsallaşma, kimine göre prestij, kimine göre gereksiz. Evet, Türkiye’de uzun zamandır Markalaşma ve ...

Pazarlama Satış Arasındaki Farklar

Dünyada ve Ülkemizde, Pazarlama ve Satış her alanda kullanılmaktadır. Her iki süreç birbirinden ne kadar ayrı olarak gözükse de, iki süreç birbirinin içine geçmiştir. Pazarlama ve satış arasındaki farkın çoğu zaman net olarak anlaşılamaması, “Pazarlamacı”kavramının ...

Çalışana Yönelik Marka Eğitimi Sunumu

Her iyi markanın hikâyesi ya uzun yıllara, ya çok iyi bir fikre, ya da çok mucizevi tesadüfe dayanır. Sonsuz bütçeler ile yapılan reklam kampanyaları, en iyi ajanslar ile çalışmak, nerede bir üst düzey medya yöneticisi varsa tanımak vs. asla tek başına yeterli olmayacaktır.

Stratejik Planlama Eğitimi Sunumu

“STRATEJİK PLAN” STRATEJİK PLANLAMA KAVRAMI Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik ...

Markanın Yol Haritası

Marka Nedir? Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, ...

Pazarlama Planı Nedir Nasıl Hazırlanır

Pazarlama Pazarlama Enstitüsüne ve Amerikan Pazarlama Birliğinin tanımına göre “Pazarlama, hedef tüketici, müşteri ve toplumun istek ve gereksinimlerini tatmin ederek kar sağlayacak pazarlama bileşenlerinin (ürün / hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurma) ...

Pazarlama Planı Örneği

Pazarlama Pazarlama Enstitüsüne ve Amerikan Pazarlama Birliğinin tanımına göre “Pazarlama, hedef tüketici, müşteri ve toplumun istek ve gereksinimlerini tatmin ederek kar sağlayacak pazarlama bileşenlerinin (ürün / hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurma) ...

Turquality Sisteminde Yeni Dönem

Ticaret Bakanlığının ihracat yapan firmalara sunduğu markalaşma desteği olan Turquality® programı, yeni kabul edilen düzenlemelerle zenginleşti. Mal ihracatçıları için var olan 10 yıllık (5 yıl +5 yıl) destek kısıtlaması kaldırılırken, hedef pazar bazlı 5 yıllık süre limiti getirilerek firmaların ihracat ağını ...

Kozmetik Yönetmeliği Değişiyor

Kozmetik Firmalarının Dikkatine Avrupa Komisyonu’nun 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nü tadil eden 2017/237 ve 2017/238 sayılı Komisyon düzenlemelerine uyum amacıyla Kozmetik Yönetmeliğinde Ek III ve Ek VI’da değişiklik yapılacaktır. İlgililere ...

Yeni Turquality Tebliği Yayınlandı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nca Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2), 01 Haziran 2017 tarih ve 30083 sayılı Resmi ...

Marka Türkiye 2017 Konferansında Turquality Rüzgârı

Türkiye’nin markaları ve marka olmaya aday kurumları, Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Marka Türkiye 2017” isimli organizasyonla İstanbul’da buluştu. Konferans sonrasında bilgisine başvurduğumuz TİM Üst düzey ...

MG Gülçiçek Kimya Ar-Ge Merkezi Oldu

MG International Fragrance Company ile birlikte Faaliyette Olan Ar-Ge Merkezi Sayısı 472’ye ulaştı. Kimya Sektöründe faaliyet gösteren MG Gülçiçek Kimya ve Uçanyağlar Sanayi ve Ticaret A. Ş.’ ye Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir. Türkiye’de Sektörün bir numarası olan MG Gülçiçek Kimya ...

Türkiye’den Bir Dünya Markası

MG INTERNATIONAL FRAGRANCE COMPANY MG INTERNATIONAL FRAGRANCE COMPANY, yarım yüzyılı aşkın süredir, insana odaklı ve çevreye saygılı duruşuyla yerel ve uluslararası pazarlar için esans ve hammadde üretimi yapmaktadır. Peki, üretimlerin yapıldığı son teknoloji entegre tesisiyle MG ...

Masraf Beyan Formu

Şirket personellerinizin şirket için yaptıkları masraflarınızı eksiksiz bir şekilde kayıt altına almak ve muhasebeleştirmek için “Masraf Beyan Formu” na ihtiyacınız olduğunuz düşünerek, kullanabileceğinizi düşündüğümüz form örneğini sizlerle paylaşıyoruz…

Müşteri Memnuniyeti Anketi

Müşteri memnuniyeti en kısa şekliyle, müşterinin ihtiyacının giderilmesi ve isteğinin karşılanması sonrasındaki tatmin oranıdır. Müşterinin aldığı hizmetlerden memnun kalma düzeyi olarak da tanımlanabilir. Müşteri memnuniyeti bütün işletmeler için gereklidir. ...

Bilgi Sistemleri Stratejileri Ve Aksiyon Planı

İşletme yönetiminde bilgi ve bilgi işlemeye olan gereksinim geçmişte bir rekabet aracı olarak pek ilgi görmemiştir. Günümüzde ise doğru, zamanlı ve yerinde bilgi işletmelere rekabette üstünlük sağlayabilmektedir. Bu doğrultuda, işletmenin çevresinden toplanan bilgileri belirli bir düzen ...

Türkiye Ar-Ge Merkezi Firmaları Tam Listesi

AR-Ge Merkezi Tanımı: 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri; Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı ...

Kurumsal Marka İletişim Planı

Bir markayı tüketicilere anlatmanın, tüketicilerle iletişime geçmenin yolu artık neredeyse sayısızdır. İnternet ve akıllı telefonlarla birlikte tüketicilere ulaşmak daha da kolaylaşmıştır. İletişim yöntemlerinin sayısı da artmıştır. Reklam, medyada görünürlük, internette bulunurluk, birebir ...

Kurumsal Karne Performans Kriterleri Listesi

Değişimin çok hızlandığı bir dönemden geçerken başarılı olan firmaların iyi plan yapan ve gelecek için akıllı tahminlerde bulunan firmalar olduğu görülmektedir. Başarılı firmalar düzenli olarak bulundukları ortamı değerlendirir, fırsat ve riskleri devamlı olarak takip eder, kendi yetkinlikleri ...

İç İletişim Prosedürü Örneği

İç iletişimi planlı programlı yapan, çalışanlara yönelik kampanyalar markalar geliştiren, iç iletişime yönelik araçlar bulup uygulayanlar bugün gerçekten fark yaratıyorlar. Başarıya giden ilk ve en önemli yol kendimiz ile yapmış olduğumuz iletişimdir. Başarıya ...

Stratejik Hedefler Tablosu

Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve ...

Pazarlama Etkinlikleri Takip Formu Örneği

Pazarlama Etkinliğinize yönelik olarak her açıdan eksiksiz bir takip formuna mı ihtiyacınız var? Bu bölümümüzde örnek bir “Pazarlama Etkinlikleri Takip Formu Örneği”sunuyoruz. Pazarlama faaliyetleri için arayışta olan, ...

SEKTÖRÜN DEV'İ TURQUALİTY İÇİN BİZİ SEÇTİ

Sektörün Dev Şirketi TURQUALİTY İçin Ahi Yönetim Danışmanlığını Tercih Etti… Dünya Esans üreticilerinin en büyüklerinden olan MG Gülçiçek, etrafınızda uçuşan pek çok güzel kokunun altında imzası olan, 50 yıllık köklü bir esans üreticisidir. Parfümlerden oda ...