Turquality’den Ar-Ge ve ürün geliştirme bütçesine destek...

Turquality iş modeli, şirketlerin Ar-Ge ve Ürün Geliştirme çalışmalarına destek vererek, teknoloji ve yeni ürün geliştirmeye teşvik ediyor.

Turquality, Türkiye’nin markalaşma potansiyeli yüksek ürün gruplarına sahip firmalarına, üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri kapsayacak şekilde rekabet avantajları sunmaktadır. Bu firmaların Ar-Ge ve inovasyonunu, yönetsel bilgi birikimlerini, kurumsallaştırmalarını ve gelişimlerini destekliyor.

Rekabet koşullarının giderek zorlaştığı hatta içinden çıkılmaz bir hal aldığı yadsınamaz bir gerçek. Yeni dünya düzeninde inovasyon ve Ar-Ge çalıştırmaları, işletmeler açısından hayat kurtarıcı bir rol oynuyor. Sektörel anlamda dünya devleri ile rekabet edebilmek için firmaların ürün stratejisi geliştirmesi, birimler arasında işbirliği ile koordinasyon sağlaması ve teknolojiyi de etkin olarak kullanması gerekmektedir. Teknolojinin transfer yoluyla temin edilmesi bir çözüm gibi görünse de bu yola başvurmak ancak anlık bir kurtarıcı rolü üstelenebilir. Uzun vadede teknolojik ilerleme kaydetmenin en etkili yolu, teknolojinin kendi sistemi içerisinde üretilmesidir. Markalaşma sürecinin en kritik unsurları; firmaların ürün tasarımı ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine gereken kaynağı ayırarak bu konuda yatırım yapmaları, inovasyona yönelik ürünler geliştirmeleri ve geliştirdikleri bu ürünleri diğer ürünlerden farklı kılacak özellikler yükleyebilmeleridir. Bu noktada ise teknolojiyi yönetebilme çalışmaları içinde önemli bir yere sahip olan Ar-Ge faaliyetleri ön plana çıkmaktadır. Başka bir deyişle özgün bir organizma oluşturmaları gerekmektedir.

Makro ekonominin mikro düzeyde birimleri olan kamu ve özel sektör firmaları da araştırma geliştirme faaliyetlerini artırmakta, çeşitlendirmekte ve kaynak yaratma çabasında bulunmaktadır. Bu bilince ulaşabilmiş olmak bile başlı başına bir başarıdır. Bu noktadan sonra önemli olan ise; kurumların araştırma geliştirme faaliyetlerine yönelik mevzuatımızdaki destek ve teşvikleri kullanarak, kurumsal Ar-Ge teşviklerinin gösterdiği dağınık yapıyı düzenlemektir. Çünkü, bu dağınık yapıyı irdelediğimizde birbirini bütünleyen ya da birbirinden farklı noktalar içeren çeşitli düzenlemeler karşımıza çıkmaktadır. Burada kamu, sanayi ve üniversite işbirlikleri hayati önem taşımaktadır. Bu stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi gerekmektedir.

Buna rağmen firmalar, Ar-Ge yani bilim ve sanayi işbirliği ile büyük bir şevk ile kendi teknolojisini üretebilmektedir. Bu işbirliğinin firmalara kazandıracağı ise, kendi teknolojisi ile ürettiği ve topluma fayda sağlayacak mal ve hizmetleri arttırarak, hem kendi ekosisteminin büyümesine, hem markalaşmasına hem de ülke olarak üretim toplumu olmamıza bulunacakları katkıdır. TURQUALITY desteğiyle dünyaya tanıtılan markalar, ürettikleri değerler ile kendilerini tanıtma fırsatı bularak ülkemize değer, markalaşmalarına ise hız kazandıracaktır.

Kendini güncel tutan, farklılık yaratan ve bunun için markasına devamlı yatırım yapanlar; Ar-Ge bölümleri kurarak çağın ihtiyaçlarına göre hareket etmektedir. Böylece işletmelerin sağlıklı bir büyüme ile sektörlerinde sürekli yükselen değerlere sahip olarak ömrünü sürdürmesi mümkün olmaktadır.

Turquality ile Ar-Ge ve ürün geliştirme bütçesine sağlanan destekle. ihracat ettiğimiz ürünlerin değeri 1,28 dolar’dan 4.5 dolara çıkıyor böylece “değer” artışı sağlanıyor.
Ne var ki Türkiye’de Ar-Ge, hala oturmuş bir yapıda değildir. Girişimciler ”Ar-Ge nedir? Nasıl yapılır? Proje ve bütçe yönetimi nasıl ele alınır?” gibi birçok soruya cevap bulamamaktadır. TURQUALITY buna cevap bulmuş ve firmaların Ar-Ge personelinin maaşını %50 gibi yüksek bir oranda karşılamıştır. 2006/4 Sayılı Tebliğ (Ürün) Kapsamındaki Desteklerde bu tutar limitsiz aynı anda azami 10 kişi için, 5 yıl %50 oranında desteklenmektedir. 2015/9 Sayılı Tebliğ (Hizmet) Kapsamındaki Desteklerde bu tutar limitsiz İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman için) 5 kişi, 4 yıl %50 oranında desteklenmektedir. 2015/9 Sayılı Tebliğ (Hizmet Sektörü için) alınan Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Danışmanlığı’nın %50’si 5 yıl, limitsiz desteklenmektedir.

Turquality Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Destekleri

Tebliğ No Program Destek Türü Destek Limiti Destek Süresi
2006/4 Ürün Sektörü Turquality İstihdam Limitsiz 5 yıl
Marka İstihdam 1.154.000 TL / yıl (2019) 4 yıl

2015/9 Hizmet Sektörü

Turquality Aşçı, Şef, Yazılımcı, Mühendis, Tercüman Limitsiz 5 yıl
Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Danışmanlığı 600.000 dolar / yıl
Marka Aşçı, Şef, Yazılımcı, Mühendis, Tercüman 200.000 dolar / yıl (aynı anda azami 3 kişi) (2019) 4 yıl
Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Danışmanlığı 300.000 dolar / yıl

Kaynak: Dünya Gazetesi

Paylaş