Yönetim Danışmanlığı

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Günümüz ekonomik koşullarında, bir danışmanla çalışmak, olağan bir durumdan öte bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun başlıca nedenleri, değişen ekonomik yapı, iç ve dış pazarlar arasındaki girift ilişkilerin artması, hızlı gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak rekabet koşullarının getirdiği zorluklar ve pazarın daralmasından kaynaklanıyor.

Danışman, en kısa tanımıyla bilgi ve düşüncesi alınmak suretiyle kendisine danışılan kişi şeklinde tanımlanmaktadır. Danışman, sahip olduğu bilgi ve tecrübesini anlamlı bir değere dönüştürecek bütünlük ve metodoloji içerisinde, ihtiyaç duyan tarafa katma değer sağlayacak bir kaynak olarak sunar. Eskiden mali ve hukuki alanda görülen müşavirlik hizmetleri günümüzde işletmenin hemen her fonksiyonu için görülebilir. Yönetim, finans, marka, pazarlama ve satış, üretim ve bilgi yönetimi vs. Bunlar içerisinde belki de en önemlisi yönetim danışmanlığıdır.

Yönetim danışmanlığı, evrensel ve yerel bilginin kazanımlarını, işletmeye özgü gerçeklerle birlikte değerlendirilebilmek için dışarıdan bağımsız bir gözle analiz yapma fırsatı sağlanması ve ihtiyaçlara göre farklı uzmanlıkları bir araya getirerek en uygun kararların ortak akılla alınması sürecine destek olur. İlgi alanı özü itibariyle etkin bir yönetim anlayışının yapısal olarak kuruma kazandırılmasıdır. Sanatın en eskisi ve bilimin en yenisi olarak tanımlanan yönetim faliyetlerinin başarısı için bilgiye ve tecrübeye dayalı uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Günümüzde çok çeşitli ve karmaşık hale gelen yönetim problemlerinin çözümü, aynı zamanda yönetilen kurumu, vizyonuna ve hedeflerine taşıyacak her türlü faaliyetin etkinlik ve verimlilikle yürütülmesi, sahip olunan sermayenin ve insan kaynağının yönetilmesi vb. sorumluluklarıyla gittikçe zorlaşan yönetim işlevinin, danışmanlık fonksiyonu ile desteklenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Gelişmiş işletmelerin temel dinamiklerini incelendiğimizde eğitim ve yeniden yapılanma ‘Reorganizasyon’ çalışmalarının sürekliliği dikkat çeker. Bu iki ana konuyu ‘Sürekli Gelişim’ kavramı altında birleştirebiliriz. Sürekli gelişim ve ilerleme insanın ve sistemlerin vazgeçilmez davranış biçimi olmalıdır. Aksi takdirde bir süre yerinde sayma ve sonrasında geriye gidiş kaçınılmaz olacaktır. Yönetim danışmanlığı işte tamda bu noktada devreye girer…

Düşünceniz ve dünya görüşünüz, işletmenizin yönünü belirler…