Tedarik Zinciri Yönetimi

Üretim Planlama, İleri Düzey Envanter Yönetim Sistemleri, JIT, Sıralı Sevkiyat, Yalın Üretim, 5S, Kaizen ve Tedarik Zinciri Yönetimi konularında, APICS (The Association for Operations Management) onaylı sertifika programlarını ve eğitimlerini vermeye yetkili Danışman ve uzmanlarla ile birlikte Tedarik Zinciri Yönetimi ve yapılandırılması konularında danışmanlık hizmetleri ve eğitimleri vermekteyiz.

Zincir boyundaki elemanlar ile kurumun iş süreçleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak, toplam maliyeti düşürecek ve hizmet seviyesini arttıracak işbirliği stratejilerini oluşturulması olarak tanımlanan Tedarik Zinciri Yönetimi, sonu olmayan bir yolculuktur. Çünkü teknoloji değişiminin önlenemeyecek hızı, insanın ve dolayısıyla toplumların değişen istekleri, kurumların bu isteklere cevap verebilmek için iş süreçlerini değiştirmelerini, yönetmelerini ve yeniden kurmalarını gerektirmektedir. Her kurumun sahip olduğu İnsan, Bilgi ve Maddi Kaynakları ile vizyonunun, rakipleri veya iş ortaklarının sahip olduklarından değişik olması, amaçlarına ulaşmak için izleyecekleri yolları, dolayısıyla Tedarik Zinciri Yönetimi yolculuğunu da farklı kılmaktadır. Biz, sistematik bir yaklaşım ile bu yolculukta size rehberlik etmekteyiz.

Süreçlerin iyileştirilmesi, süreçler arası kopuklukların tespiti, performans yönetim modellerinin oluşturulması, süreç optimizasyon modellerinin oluşturulması gibi aşamaları içeren tedarik zinciri yönetimi çalışmaları ile, firmanızın rekabet gücünü arttıran iş modellerini oluşturmaktayız.

Danışmanlık konularımız arasında;

  • Tedarik Zincirleri Yönetimi (SCM)
  • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
  • İşletmelerde Stratejik Bütünleşme
  • Tam Zamanında-Yalın-Senkronize Üretim
  • Üretim Planlama ve Yönetimi (OM)
  • Tedarikçi Yönetimi Uygulaması (SRM)
  • Stok Kontrol ve Ambar Yönetimi
  • Verimlilik Arttırılması
  • Metod İyileştirme
  • Planlama ve Çizelgeleme

Yer almaktadır.