Koçluk Hizmetleri

Akademi Koçluk Sistemi, işletmelerde yüksek performans kültürünü yerleştirmek, geliştirmek ve korumak, insan kaynaklarının verimliliğini ve işletme karlılığını artırmak için geliştirilen bütünsel bir sistemdir.

Sistem; bireyin önce kendi içinde  bütünleşip daha sonra içinde yer aldığı takım, departman, ya da tüm işletmeye entegre olmasını ve değer yaratmasını hedefler.

Bütün şirketlerin hedefi en azla en fazlayı elde etmektir. Integral Kurum Koçluğu, işletmenizin kaldıracını tespit eder, bütünsel performansa odaklanarak insan kaynaklarının potansiyelini geliştiriir.

Bir kurum tüm çalışanlarıyla organik  bir sistemdir. Yapıyı oluşturan her organizma da kendi içinde bir sistemdir. Bu sistemlerin yaşaması için parçaların uyumlu bir şekilde birbirleriyle bütünleşmeleri gerekir. Hiç bir parça diğerinden daha az önemli değildir. Örneğin, kolumuzu boşverelim, koparsa kopsun, kalbimiz atıyor ya diyemeyiz. Kolumuz koptuğunda oluşan kan kaybı kalbimizi durdurabilir. Bacağımızda damar tıkanıklığı varsa aman boş ver, beynim sağlam ya bacağımdan da vazgeçeyim diyemeyiz. Çünkü vücudumuzun neresi ağrıyorsa ya da hastaysa canımız oradadır. Başka bir organımıza odaklanmamız doğamıza uygun değildir. Organizasyonlar da böyledir,bütünsel sağlık önemlidir.

Kişiler arası, departmanlar arası ve bölgeler arası uyumlu işleyiş tüm sistemin sağlık göstergesidir. Ancak bu parçaların her biri de kendi içinde bütün olmalıdır. Örneğin çalışanların beyni başka yerde kalbi başka yerde ise, hareket edemeyecektir. Bu da verimsizliğe yol açarak işletmelerin rekabet gücünü azaltacaktır.

Peki, sistem nasıl bütünlük kazanır? İşletmeleri uyumlu bir organizmaya nasıl dönüştürebiliriz? Tam bu noktada son derece basit bir bütünsel şifreye ihtiyaç duyuyoruz: BBH®. Benden bize, bizden hepimize doğru yolculuk. İşletmelerde tüm çalışanları tek yumruk haline getiren BBH®, çalışanları önce kendi içlerinde bütünleştirir, sonra da tüm diğerleriyle…Amaç, birbiriyle pozitif etkileşimde bulunan, birbirini geliştiren bireylerden oluşan sağlıklı bir yapı inşa etmektir.