Eğitim

Kurumunuz yapılacak “EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ” yle belirlenen veya kurum yönetiminin beklentilerine yönelik olarak belirlenen eğitim programlarından bazıları;

UZMANLIK PROGRAMLARI

– AU01 ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi
– AU02 ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimi
– AU03 OHSAS 18001 Baş Denetçi Eğitimi
– AU04 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
– AU05 ISO 14001:2004 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
– AU06 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
– AU07 Kurum İçi Eğitimci Yetiştirme Programı
– AU08 İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ

– AKS01 Toplam Kalite Yönetimi
– AKS02 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
– AKS03 ISO 9001:2015 Dökümantasyon Eğitimi
– AKS04 ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
– AKS05 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

– AY01 Yönetimde Yeni Bir Model Koç Yöneticilik Ve Coaching
– AY02 Yönetim ve Liderlik
– AY03 Temel Yönetim Becerileri
– AY04 Liderlik Psikolojisi
– AY05 Proje Yönetimi
– AY06 Motivasyon ve Verimlilik Yönetimi
– AY07 Yetkin İnsan Etkin İş Yeri (Biz Bilinci- Takımdaşlık)
– AY08 İnsan İlişkilerinde ve Yönetimde Etkili İletişim
– AY09 Problem Çözme ve Kriz Yönetimi Teknikleri
– AY10 Örgütsel Stres Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMLARI

– AIK01 Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş.
– AIK02 Eğitim Yönetimi, Eğitim Planlama ve Organizasyon
– AIK03 Kurumsal İnsan Kaynakları Yönetimi
– AIK04 İKY’de İşe Seçme, Yerleştirme ve Oryantasyon
– AIK05 Kariyer Yönetimi
– AIK06 Kurumsal Performans Yönetimi ve Uygulamaları
– AIK07 Çağdaş İK Yönetiminde Ücret Yönetimi ve İş Değerlemesi
– AIK08 Öneri ve Ödül Sistemi
– AIK09 Çalışma Mevzuatı ve Temel Uygulamaları
– AIK10 İK Yönetiminde Kurumsal Eğitim Uygulamaları
– AIK11 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Temel Eğitimi
– AIK12 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi
– AIK13 Temel İstatistik ve Ölçme Değerlendirme Teknikleri
– AIK14 SPSS Tabanlı Ölçme-Değerlendirme ve Raporlama Teknikleri

PAZARLAMA/SATIŞ PROGRAMLARI

– APS01 Psikolojik Satış ve Pazarlama Teknikleri
– APS02 Temel Pazarlama Teknikleri
– APS03 Etkin Müşteri Memnuniyeti Oluşturma ve Etkili Satış Teknikleri
– APS04 Satışta Başarılı Müşteri İlişkileri
– APS05 Çağdaş Pazarlamada Üstün Pazarlamacı Rolü

KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARI

– AKG01 Temel Koçluk Becerileri Eğitimi
– AKG02 Kendimizi ve Başkalarını Tanıma Sanatı
– AKG03 İleri İletişim ve Sunum Teknikleri
– AKG04 Stres Yönetimi
– AKG05 NLP Diploma
– AKG06 Kişisel Yaşamda Başarının Sırrı Duygusal Zeka (EQ)
– AKG07 Zaman Yönetimi
– AKG08 Etkin İletişim
– AKG09 Beden Dili
– AKG10 Diksiyon ve Hitabet
– AKG11 Hızlı Okuma
– AKG12 Etkili ve Verimli Öğrenme Ve Çalışma Teknikleri
– AKG13 Telefonla İletişim Teknikleri

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK EĞİTİMLER

– STK’lar İçin Proje Yönetimi Eğitim Programı
– STK’larda Kurum İçi Eğitimci Yetiştirme Programı
– STK’larda Toplam Kalite Eğitim Programı
– STK’larda Kurum İçi İletişim ve Problem Çözme Yöntemleri