Doküman Hazırlama

Müşterilerimiz için hazırlayacağımız başlıca dokümanların bazıları:

 • 5 Yıllık Stratejik Planlama Rehberi
 • Kalite Yönetim Sistemleri El Kitabı
 • Kurumsal Kimlik El Kitabı
 • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi El Kitabı
 • Oryantasyon El Kitabı
 • Yıllık Pazarlama Planı
 • Marka İletişim Planı
 • Marka Eğitim Sunumu
 • Çalışan Memnuniyet Anketi
 • Müşteri Memnuniyet Anketi
 • Bayi Memnuniyet Anketi

vb…