VİZYONUM

 

Müşterilerimin beklenti ve memnuniyetlerini ön planda tutarak, zamanı ve kaynakları verimli kullanan, kalite anlayışlı, farklı çözümleriyle iş ve yönetim alanında model bir insan olmak.

 

MİSYONUM

 

Turquality, kurumsallaşma, eğitim ve yönetim hizmetlerine ihtiyaç duyan tüm kişi ve kurumların hedeflerine en etkin ve verimli şekilde ulaşmalarını sağlayacak danışmanlık hizmeti sunmak ve ülkemizin markalaşma çağını yakalamasına katkıda bulunmaktır.

 

KALİTE POLİTİKAM

 

“ÖNCE İNSAN” sloganıyla,

Satarak değil, markalaşarak,

Sorun yaratarak değil, çözüm üreterek,

Zorlaştırmayıp kolaylaştırarak,

Kişisel gelişimi ön planda tutarak,

İletişime açık,

Olayları bir bütün gören,

Sürekli sebep sonuç ilişkisi kuran,

Ülkesel kalkınmaya öncü,

 

TEMEL DEĞERLERİM

 

Milli ve manevi değerlere saygılı,

İnsan odaklı,

Katma değer üreten,

Değişime ve yeniliğe açık,

Liderlik,

Girişimcilik,

Etik değerlere bağlı,

Demokratik katılım,

Güvenirlilik,

Araştırmacılık,

Kalite bilincine sahip,

Dinamizm,

Yenileme ve yenilenme,

Sürekli verimlilik,

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik

Takım ruhu çalışma anlayışlı,

Çevreye ve doğaya duyarlı,

Etkin, ekonomik ve verimli yönetim